Välkommen till träningstestet!


Här hittar du vårt träningstest som ger dig ett professionellt och individuellt anpassat 30-dagars träningsprogram utifrån dina personliga önskemål och behov. Vi som skapar ditt test är utbildade träningscoacher som besitter stor kunskap och erfarenhet kring träning, hälsa och livsstil. Berätta lite om dig själv så återkommer vi med ditt personliga träningsprogram!


Vad vill du att träningen ska ge dig?

Välj max 2

Vilken träning motiverar dig?

Tränar du någonting annat idag?

Du kan välja flera alternativ

Hur ser din vardag oftast ut?

Är det något av följande alternativ som intresserar dig?

Hur många gånger i veckan vill du träna?

Har du något av dessa redskap hemma?

Du kan välja flera alternativ

Är det någon av våra inspiratörer som du specifikt vill träna lite mer med?

Är det något annat vi ska ta hänsyn till när vi skapar ditt personliga träningsprogram?

Beskriv kort nedan med max 300 tecken eller gå vidare till nästa steg.

Tecken kvar: 300

Du är snart klar och redo att träna!
Vi behöver bara lite information om dig

Vi garanterar svar inom 3 arbetsdagar