Välkommen till MyMOWO

Dessa användarvillkor reglerar förhållandet mellan dig och Virtual Gym Sweden AB (i denna policy även nämnda som MyMOWO och ”vi/oss”) som erbjuder och tillhandahåller tjänsten MyMOWO samt påverkar dina legala rättigheter och skyldigheter. Läs därför igenom dessa användarvillkor innan du blir en del av MyMOWOs digitala värld.

Träning och rörelse för alla
MyMOWO är träningstjänsten som hjälper dig att träna och röra på dig, när och var du vill och på ett sätt som passar dig. Hos oss hittar du enkla, effektiva och roliga träningspass anpassade för att göra hemma, på jobbet eller på resan. Själv eller tillsammans med familjen. Vi har ett brett utbud av styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning, familjeträning, kontorsträning, seniorträning och graviditetsträning. Allt du behöver är din telefon, läsplatta eller datorn, uppkoppling och lite utrymme att röra dig på.

1. Godkännande av Användarvillkor. MyMOWO är en abonnemangstjänst som ger dig tillgång till ett brett utbud av träningsinnehåll direkt till din dator, mobiltelefon eller annan internetuppkopplad utrustning. Genom att skapa ett konto och därigenom bli medlem hos oss ingår du ett bindande avtal med MyMOWO och accepterar och åtar dig att följa dessa användarvillkor. Du bekräftar att du tagit del av MyMOWOs personuppgiftspolicy och att MyMOWO får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna.

Se paragraf 8 gällande specifika köpvillkor i vår Shop.

Dessa användarvillkor beskriver de förhållanden under vilka Tjänsten görs tillgänglig till dig och ersätter eventuella tidigare Villkor mellan oss. För att nyttja Tjänsten krävs att användarvillkoren godkänns och accepteras. Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att MyMOWO har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till Tjänsten, när som helst utan föregående varning, ifall du underlåtit att följa dessa användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras nedan) kan du inte använda Tjänsten.

Dessa användarvillkor, samt MyMOWOs personuppgiftspolicy benämns hädanefter gemensamt som "Villkoren".

2. Ändringar i Användarvillkor. MyMOWO kan komma att ändra dessa Användarvillkor. Ändrade villkor träder i kraft omedelbart, dock träder ändringen, för befintliga Medlemmar (om inget annat meddelas), i kraft 30 dagar efter att de publicerats. Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på MyMOWOs hemsida.

3. Medlemskap

3.1. Åldersgräns. Du måste vara 18 år och myndig i din provins, ditt område eller ditt land. för att bli medlem på MyMOWO. Personer under 18 års ålder, eller tillämplig myndighetsålder, kan endast använda sig av tjänsten med hjälp av en vårdnadshavare eller en förmyndare, genom att denne tecknar avtalet. Denne ansvarar då för den omyndiges nyttjande av tjänsten och fullföljd av avtalet.

3.2. Personligt bruk. Om inget annat anges är Medlemskapet och allt innehåll som visas genom Tjänsten, endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under ditt Medlemskap beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens för att använda Tjänsten och nyttja Tjänsten för det ändamålet. Med undantag för ovanstående begränsade licens, kommer ingen rättighet, äganderätt eller rättsligt intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda Tjänsten för offentliga visningar.

3.3. Nyttjande av innehåll. Du förbinder dig att använda MyMOWO-tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner. Du får inte arkivera, hämta (förutom genom cachelagring vilket är nödvändigt vid personlig användning), reproducera, distribuera, modifiera, visa utföra, publicera, licensiera, skapa baserat på, erbjuda till försäljning eller använda (förutom del som explicit tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom Tjänsten, utan skriftligt tillstånd från MyMOWO och dess licensgivare. Du får inte: kringgå, ta bort. förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på Tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till Tjänsten; dekompilera. dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom Tjänsten: föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på Tjänsten på något sätt eller använda data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver förbinder du dig att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med Tjänsten, detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program.

3.4. Löpande utveckling. Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsten och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar från tid till annan i utbudet av Tjänsten.

3.5. Streaming och kvalitet. Kvaliteten på streamat material kan påverkas av en rad olika faktorer, såsom din utrustning, din plats, den tillgängliga bandbredden och/eller din internetanslutnings hastighet. Du är ansvarig för alla internetavgifter. MyMOWO lämnar inga garantier, angående kvaliteten på din skärm när du tittar.

3.6. Offline. För det fall du är frånkopplad från Tjänsten i trettio (30) dagar eller mer och har temporärt nedladdat innehåll i appen, kan MyMOWO uppmana dig att gå online för att säkerställa att du fortfarande har ett aktivt Abonnemang av Tjänsten och för att uppdatera innehållet i Tjänsten. Om du inte följer en sådan uppmaning förbehåller sig MyMOWO rätten att hindra fortsatt användning av Tjänsten tills det att du verifierat att du har ett aktivt abonnemang hos MyMOWO. Verifieras inget sådant abonnemang, kan MyMOWO ensamt besluta om att fortsätta hindra tillgång till Tjänsten eller avsluta ditt konto helt.

3.7. Korrekta uppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, inklusive e-postadressen, är korrekt. Du ansvarar för att uppdatera sådan information om den ändras. E-post som MyMOWO sänder till din e-postadress ska anses ha kommit dig tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.

3.8. Resensioner. Du ansvarar för att du i dina eventuella recensioner av innehåll följer tillämplig lag samt uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med MyMOWO. Det är därtill ditt ansvar att säkerställa att du inte sprider, använder eller delar immateriella rättigheter tillhörande tredje part, eller använder eller delar innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagligt, till innehåll som utgör förtal, material som innehåller eller uppmanar till sexuellt utnyttjande eller hatkommentarer.

4. Abonnemangsformer

4.1. Löpande abonnemang. Ditt Abonnemang, som kan börja med en gratis provperiod, kommer att fortsätta från månad till månad fram till och med att du avslutar ditt Abonnemang eller då vi avbryter det. Du måste ha tillgång till internet och tillhandahålla oss en aktuell och giltig betalningsmetod för att använda Tjänsten. Vi debiterar automatiskt din Betalningsmetod varje månad på den kalenderdag som motsvarar den första dagen av ditt betalande abonnemang. Du måste avsluta ditt Abonnemang innan det förlängs varje månad för att undvika debitering av nästa månads abonnemangsavgifter.

4.2. Företagsabonnemang. Företag kan teckna Företagsabonnemang med ett års bindningstid och kvartalsvis förskottsbetalning med automatisk dragning eller faktura. Uppsägningstiden på ett Företagsabonnemang är, om inte annat reglerats i ett separat kundavtal, alltid tre månader. Priset på ett företagsabonnemang varierar beroende på antalet Medlemmar som ingår. För att teckna ett Företagsabonnemang kontakta [email protected] För Företagsabonnemang gäller, förutom betalningsvillkor och uppsägningstid, samma villkor i övrigt som återfinns i detta avtal. Företaget liksom den nyttjande Medlemmen ansvarar solidariskt för villkorens uppfyllande.

4.3. Nuvarande abonnemang. Information om ditt nuvarande abonnemang finns tillgänglig via Min Profil på MyMOWOs hemsida (du når det genom att logga in på ditt MyMOWO-konto med ditt användarnamn och lösenord och sedan fortsätta till Min Profil).

5. Kostnadsfri provperioder

5.1. Kostnadsfri provperiod. Ditt Medlemskap kan börja med en kostnadsfri provperiod. Den kostnadsfria provperioden av ditt medlemskap varar under den period som angetts vid registreringen. Det kan finnas restriktioner vid kombinationer med andra erbjudanden. Kostnadsfri provperiod är endast för nya Medlemmar och vissa tidigare Medlemmar. MyMOWO förbehåller sig rätten, att efter eget gottfinnande, avgöra din behörighet till en kostnadsfri provperiod.

5.2. Automatisk debitering. Automatisk debitering. Vi kommer att påbörja debiteringen av din Betalningsmetod för månatliga abonnemangsavgifter direkt då din provperiod gått ut om du inte har avslutat ditt abonnemang dessförinnan.

5.3. Meddelanden. Du kommer inte att få något meddelande från oss om att din fria provperiod har avslutats eller att betalningsdelen av ditt medlemskap har påbörjats. Vi kommer att fortsätta debitera din Betalningsmetod varje månad för din abonnemangsavgift tills du avslutar ditt medlemskap.

6. Ångerrätt. Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta MyMOWO per mail på adressen [email protected]. Om du någon gång under ångerfristen påbörjar användandet av tjänsten och konsumerar dess innehåll accepterar du att leveransen påbörjats och att din ångerrätt därmed är förverkad. Detta innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut. Detta påverkar inte din rätt att när som helst säga upp ditt Abonnemang.

7. Kommunikationsinställningar. MyMOWO kommer kommunicera med dig gällande din tjänst samt med erbjudanden eller liknande aktivitet i enlighet med vad som framgår i MyMOWOs personuppgiftspolicy

8. Köpvillkor i vår Shop. Vår shop levereras i samarbete med Stadium. Vid köp i vår Shop, https://www.stadium.se/tag/_/mymowo.mymowo?icid=mymowo, gäller specifikt de villkor som länkas i shoppens köpflöde. Detta gäller både köpvillkoren och integretetspolicy.

9. Betalning

9.1. Återkommande debitering. Genom att starta ditt abonnemang och godkänna en Betalningsmetod medger du att vi debiterar din Betalningsmetod dels en månatlig abonnemangsavgift till det då rådande priset, dels för eventuella andra kostnader för tilläggstjänster som finns att tillgå från MyMOWO, t.ex. kurser. Abonnemangsavgiften för Tjänsten debiteras i början av betalningsdelen av ditt medlemskap och varje månad därefter fram till och med att du avslutar ditt abonnemang. Vi debiterar automatiskt din Betalningsmetod varje månad på den kalenderdag som motsvarar den första dagen av ditt betalande abonnemang. Abonnemangsavgifter intjänas helt vid betalningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ändra tidpunkten för vår debitering, i synnerhet, enligt nedanstående, om din betalning inte har mottagits. Om ditt abonnemang dag i den tillämpliga månaden eller annan dag som vi anser lämplig.

9.2. Prisförändringar. Vi förbehåller oss rätten att justera priset för vår tjänst eller tilläggstjänster på vilket sätt som helst, när som helst och efter vårt eget gottfinnande. Eventuella prisförändringar framgår på ”Mina sidor” och träder i kraft tidigast 30 dagar efter att information har lämnats på ”Mina sidor” eller har skickats till dig via e-post.

9.4. Inga återbetalningar. Sedan betalnings dragits sker ingen återbetalning. Efter ett avslutande har du åtkomst till tjänsten till slutet av din aktuella debiteringsperiod.

9.5. Betalningsmetoder. Du kan ändra eller förnya din Betalningsmetod genom att besöka ”Mina sidor”. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har upphört, medel saknas eller annan anledning och du inte rättar detta eller avslutar abonnemanget (se "Avslutande" nedan) så förblir du ansvarig för betalning av avgifter. Du kan aldrig säga upp avtalet genom att betalning uteblir.

9.6. Avslutande. Du kan avsluta ditt Abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till Tjänsten till slutet av din månatliga debiteringsperiod. Avsluta abonnemanget genom att logga in, gå till din profil och välj "Avsluta prenumeration". Därefter får du en bekräftelse på att ditt abonnemang är avslutat via mail.

9.7. Radering av data. Som kund äger du rättigheten att radera all din data hos oss. För att få hjälp med detta är du varmt välkommen att maila oss på [email protected] så hjälper vi dig.

10. Tvångsavslutande. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst utan att kompensera eller meddela dig om vi har befogad anledning att tro att du (i) handlar i strid med något av dessa Användarvillkor eller (ii) är involverad i olaglig eller felaktig användning av vår tjänst.

11. Lösenord och kontoåtkomst

11.1. Kontroll av konto. Du som skapar MyMOWO-kontot har åtkomst till och kontroll över kontot. Din kontroll utövas genom användning av ditt lösenord. För att upprätthålla exklusiv kontroll ska du inte avslöja sitt lösenord för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla den information som meddelats MyMOWO och som har att göra med kontot.

11.2. Direkt åtkomst. I syfte att göra det enkelt för dig att nå ditt konto och för att hjälpa till att administrera MyMOWO-tjänsten, implementerar MyMOWO säker teknik som gör det möjligt för oss att känna igen dig som Medlem och förse dig med direkt åtkomst till ditt konto utan att kräva att du återigen skriver in lösenord eller annan användaridentifikation när du går tillbaka till Tjänsten.

11.3. Utlämning av uppgifter. Du ska vara uppmärksam på all kommunikation som begär att du ska utlämna information om ditt kreditkort eller bankkonto. När du lämnar ut din information som svar på dessa typer av förfrågningar kan det leda till identitetsstöld. MyMOWO lagrar inga uppgifter om bankkort eller bankkonton och efterfrågar aldrig det annat än vid tecknande av abonnemang eller vid köp i Shopen. Där hanteras detta av betaltjänstleverantöreren t ex Stripe eller Klarna. För din egen säkerhet försäkra dig om att du vid tecknande av abonnemang eller vid köp befinner dig på MyMOWO’s webbplats. MyMOWO förbehåller sig rätten att spärra ditt MyMOWO-konto när som helst, med eller utan meddelande till kontohavaren, i syfte att skydda sig själv och sina Medlemmar från misstänkt bedrägeri. MyMOWO har ingen skyldighet att ge tillgodohavanden eller rabatter för medlemskap på grund av ett konto spärrats av antingen en MyMOWO-representant eller en MyMOWO-automatiserad process.

12. Presenter och kampanjer

12.1. Köp och Inlösen. I vissa jurisdiktioner går det att köpa presentkort för Tjänsten vilka kan lösas in på vår webbplats. Presentkort kan finnas till försäljning i butiker och på webbplatser som ägs av tredje part. Köp och inlösen av presentkort kan omfattas av särskilda villkor för presentkort som anges vid köpet. Ibland kan andra typer av kampanjkoder finnas tillgängliga, inklusive de som tillhandahålls som en del av en kampanj från en tredje part. Kampanjkoder kan lösas in enligt kampanjens beskrivning. De kan inte lösas in mot kontanter, men det kan gå att kombinera dem med andra erbjudanden, inklusive en gratis provperiod, med vissa begränsningar som framgår vid köpet.

12.2. Villkor. När du tecknar ett abonnemang med ett presentkort godkänner och accepterar du Villkoren på samma grunder som en betalande prenumerant, undantaget betalningsvillkoren.

12.3. Tillgång till tjänsten. Som en presentkortsanvändare får du fullständig tillgång till Tjänsten i enlighet med den aktuella abonnemangsformen under hela den period som täcks av presentkortet. När perioden som täcks av presentkortet tar slut, avslutas Tjänsten automatiskt om du inte aktivt registrerar dig som betalande prenumerant eller löser in ett nytt presentkort. Ifall du aktiverar en rabattkod när du redan abonnerar på Tjänsten, pausar MyMOWO debiteringen till utgången av presentkortet, varefter du automatiskt återgår till månadsvis betalning igen.

13. Immateriella rättigheter

13.1. Upphovsrätt. MyMOWO, inklusive allt material och innehåll som tillhandahålls av MyMOWO, skyddas av upphovsrätt, lagar gällande affärshemligheter eller andra lagar och konventioner för immateriella rättigheter.

13.2. Varumärken. MyMOWO är ett registrerat varumärke som tillhör Virtual Gym Sweden AB.

13.2. Anspråk på intrång i upphovsrätt. Om du tror att ditt verk har reproducerats eller distribuerats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, eller om du är medveten om att sådant material finns tillgängligt genom MyMOWO, informerar du oss genom att kontakta oss via vår webbsida.

14. Avtalspart. Tjänsten erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av Virtual Gym Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556971-5476 med bolagsadress Kadettstigen 3, 831 32 Östersund. För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

15. Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentsskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lokal lagstiftning.

16. Användning av inlämnad information. MyMOWO har friheten att använda alla kommentarer, all information, alla idéer, koncept, recensioner, tekniker eller annat material som finns i kommunikationer som du skickar till oss eller kommunicerar i Tjänsten (Feedback), inklusive svar på undersökningar eller via publiceringar till Tjänsten, inklusive MyMOWO webbplats och i MyMOWO’s kanaler i sociala medier och för all framtid utan ytterligare kompensation, bekräftelse eller betalning till dig för något som helst syfte, inklusive, men inte begränsat till, att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och skapa, modifiera eller förbättra Tjänsten. Dessutom samtycker du till att inte åberopa några "moraliska rättigheter” i och till Feedback, i den utsträckning tillämplig lag tillåter. Observera att MyMOWO inte tar emot material eller idéer utan föregående förfrågan för filmer samt ansvarar inte för likheten i något innehåll eller program, i något mediaformat, med material eller idéer som skickats till MyMOWO. Om du skulle skicka material eller idéer utan föregående förfrågan gör du det med förståelsen att du åsidosätter alla anspråk mot MyMOWO och dess närstående bolag angående användningen av sådant material och idéer, även om ett material eller en idé som används liknar det materia eller den idé som du skickat.

17. Kundtjänst. Besök MyMOWO webbsida (www.mymowo.com) om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt Medlemsskap. Vid en eventuell konflikt mellan dessa Användarvillkor och information från kundtjänst eller på andra ställen på vår webbplats gäller dessa Användarvillkor.

18. Fortsatt giltighet. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.