Personuppgiftspolicy för MyMOWO

Träningstjänsten MyMOWO erbjuds och tillhandahålls av Virtual Gym Sweden AB (i denna policy även nämnda som MyMOWO och ”vi/oss”) och vi arbetar kontinuerligt med att skydda din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I vår verksamhet behandlar vi information om våra medlemmar och andra personer som nyttjar våra tjänster (”du/dig”). Sådan information utgör personuppgifter och vi är måna om att upprätthålla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Med denna personuppgiftspolicy vill vi informera dig om vilka principer som iakttas vid behandling av personuppgifter inom MyMOWO, förklara vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilken rättslig grund som behandlingen grundas på, vart och till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut samt våra skyldigheter och dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifterna.

GDPR syftar till att skydda människors personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter och innehåller därför ett antal principer och detaljerade bestämmelser som den som behandlar personuppgifter ska ta hänsyn till. En viktig del av integritetsskyddet är att den vars personuppgifter behandlas har rätt att få information om behandlingen.

Det är viktigt att du tar del av vår personuppgiftspolicy, så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss finns längst ner på den här sidan.Ansvarig för de personuppgifter vi samlar in om dig

Virtual Gym Sweden AB, som erbjuder och tillhandahåller tjänster under varumärket MyMOWO, är ansvarig för att de personuppgifter som du som medlem lämnar till oss hanteras på ett säkert sätt.

Virtual Gym Sweden AB
Organisationsnummer 556971-5476

Längst ner på sidan finns vår kontaktinformation.

1. Vad är en personuppgift

Med personuppgift menas all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, levande person, dvs. du som använder våra tjänster via vår webbplats och app. Det kan handla om uppgifter som vi samlar in analogt, digitalt och muntligt, automatiserat eller som du lämnat via tex. ett formulär. Som en personuppgift räknas även elektroniska identiteter (som tex IP-nummer) och ljud. Exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Ändamålen med information vi samlar in om dig
Av tillämplig dataskyddslagstiftning framgår att vi som personuppgiftsansvarig måste ha en laglig grund för vår behandling av dina uppgifter. Här nedan under respektive angivet ändamål hänvisar vi till två grunder för vår behandling, antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (”Fullgörande av avtal”) eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse.

Som framgår av aktuellt ändamål nedan har vi gjort vår bedömning av berättigat intresse utifrån att vår behandling är nödvändig för att möta besökare, medlemmar och leverantörers önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehåll och utformning av våra tjänster samt kunna bedriva vår dagliga verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Hantera registrering av medlemskonto på vår sajt
När du registrerar ett konto hos oss för att ta del av information och erbjudanden talar du om din e-postadress samt ditt för- och efternamn. Om du väljer inloggning via facebook lagrar vi din facebook-user-id. Du kan även välja att ange t ex mobilnummer, ditt födelseår och kön i din profil.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse för att lämna information och erbjudanden till dig som är intresserad av oss och som registrerat ett konto hos oss.

Uppgifter för att kunna hantera köp i våra kanaler
När du är medlem hos oss behöver vi få viss information om dig för att hantera dina tjänster. Informationen kommer dels från dig och dels från betaltjänstleverantören och kan ges till oss i digital, analog eller muntlig form och gäller för köp av alla våra tjänster. Exempel på sådana personuppgifter är namn, e-postadress och kund-ID hos betaltjänstleverantör samt information om dina köp.

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera ditt medlemskap.

Syftet med insamlingen är att vi ska kunna leverera tjänsten till dig och att du ska kunna använda den.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal och fullgörande av rättsliga förpliktelser avseende krav i bokföringslagen.

Uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap och kontakt med oss i servicefrågor
För att vi ska kunna ge dig den bästa servicen och hjälpa dig med frågor kring ditt medlemskap (tex en reklamation, adressändring eller ett betalningsärende) hanterar och efterfrågar vi in uppgifter om dig.

Vilka uppgifter vi behöver från dig beror på vilket ärende du vill ha hjälp med. Vanliga uppgifter är mejladress, mobilnummer eller postadress. Dessa anger du när du först blir medlem hos oss, i din profil på sajten, via formulär på vår sajt eller vid det tillfälle då du är i kontakt med oss.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal för dig som medlem. Berättigat intresse för att kunna hjälpa dig som ännu inte är medlem vid frågor.

Uppgifter för att kunna leverera din tjänst
För att vi ska kunna ge dig den bästa servicen, presentera träningsstatistik och skicka påminnelse om kalenderbokning för planerade pass via SMS hanterar och samlar vi in uppgifter om dig.

De uppgifter vi hanterar är exempelvis inloggningsuppgifter och träningsstatistik. Dessa uppgifter bygger på ditt användande av MyMOWO och information du angett i din profil.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal för dig som medlem.

Uppgifter för att kunna ta fram personligt träningsprogram
För att vi ska kunna ta fram ett personligt träningsprogram anpassat för dig frågar vi efter din målsättning och förutsättningar för din träning. Om du väljer att delge oss information om din hälsa som underlag för träningsprogrammet ber vi dig att begränsa informationen till enbart det nödvändiga. Vi hantera uppgifterna på ett säkert sätt enligt avsnitt 3: ”Hur vi lagrar och skyddar information om dig”.

Vi behöver även namn och e-post för att registrera ditt medlemskap.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal för att ta fram och skicka det personliga träningsprogrammet till dig.

Uppgifter för att kunna skicka belöningar till dig
För att vi ska kunna skicka belöningar till dig när du förtjänat dem kontaktar vi dig och frågar efter din adress. Om du inte vill ta emot de belöningar du uppnått behöver du inte uppge din adress. Adressen lagras endast tills belöningen har skickats.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse att skicka de belöningar du har rätt till samt ditt intresse att få dina belöningar.

Uppgifter för att kunna hantera erbjudanden
För att ge dig som medlem relevanta erbjudanden som passar just dig, använder vi dina personuppgifter. Erbjudanden kan utgöras av kampanjer och inbjudningar. Dessa når dig via nyhetsbrev som skickas med e-post/post. För att du ska få de förmåner som är intressanta för dig analyseras t.ex. din köphistorik, träningshistorik och personuppgifter.

Önskar du avstå erbjudanden kan du alltid tacka nej, något du gör enligt instruktion i respektive kanal (t. ex. e-post)

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse av att informera om våra erbjudanden på ett relevant sätt som är intressant för dig som medlem.

Uppgifter för att kunna hantera köp i shopen
Vid köp i vår Shop gäller den personuppgiftspolicy [länk till privacy policy i shopen] som finns länkad i Shop’en.

Uppgifter för att kunna hantera medlemskommunikation
För att du ska få ut maximalt av ditt medlemskap hos oss vill vi kunna kommunicera med dig under din medlemstid. Det kan handla om nyhetsbrev med smarta tips då du startat ditt medlemskap, hjälp att hitta intressanta pass som tilltalar dig. Sådan kommunikation kan t. ex. skickas som nyhetsbrev via e-post och notiser som pushar i din mobil eller i webbläsaren på din dator.

För att ge dig relevant information och tips som kan tilltala dig, använder vi bland annat din e-postadress, information om din träningshistorik och/eller info om hur länge du varit medlem hos oss.

På sikt hoppas vi kunna ge dig rekommendationer baserat på dina aktiviteter på vår webbplats och i vår app. Vi kan också rekommendera pass baserade på vad andra användare med liknande användarmönster har varit intresserade av.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår produkt
Vi arbetar ständigt med att göra vår tjänst mer användarvänlig och gynna dig som kund, t. ex. genom att förbättra användargränssnitt eller för att förenkla inloggning i våra tjänst. Personuppgifter behandlas då i syfte att vi ska kunna anpassa tjänsten till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse. För att kunna göra det analyserar vi elektronisk information som du ger oss. Det kan handla om köp- och användargenererade data (t.ex. besökshistorik), tekniska data rörande olika enheter för att nyttja vår tjänst, webbläsarinställningar eller information om vilket operativsystem du använder. Genom att analysera den datan kan vi ta del av hur du använt vår tjänst, till exempel hur du nått vår tjänst eller hur ofta ett pass spelas.

All data som används är avidentifierad och kan inte kopplas till dig som individ utan särskild behörighet.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att tillgodose vårt och ditt intresse av att uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller för att kunna förstå hur du som medlem upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

Göra det möjligt för dig att interagera med MyMOWO via sociala medier
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att på ett enkelt sätt kunna kommunicera via plattformar där du befinner dig.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att tillgodo se vårt och ditt berättigade intresse av att kommunicera via plattformar där du befinner dig.

Uppgifter för att kunna hantera deltagande i tävlingar och omröstningar i sociala medier
Vi anordnar tävlingar och omröstningar på våra sidor i sociala medier som du kan delta i. Du deltar genom att svara i kommentarsfälten. Den information vi använder är den du delar direkt med oss, t ex namn, mobilnummer, e-post eller adress när vi kontaktar dig som vunnit. Vi använder informationen för att administrera tävlingen/omröstningen, utse vinnare och förmedla vinster.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att kunna tillgodose ditt intresse för att delta i tävlingen/omröstningen.

3. Hur vi lagrar och skyddar information om dig
De uppgifter som vi får från dig lagrar och sparar vi på ett säkert sätt. Vi använder IT-stöd för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vid behandling av personuppgifter behandlas dess i riktlinje med gällande dataskyddslagstiftning.

4. Hur vi delar information om dig
Som medlem hos oss kan du vara trygg med att vi inte delar din information utanför organisationen för någon extern hantering. Vi behöver dock anlita så kallade personuppgiftsbiträden, d. v. s. leverantörer som hanterar drift, lagring, support, utveckling/förvaltning, administration av sms- och e-post, analyser och försäljning. Dessa får dock inte hantera dina personuppgifter på något annat sätt än det som vi har anlitat dem för. Leverantörerna är bundna av de avtal vi har med dem och av tillämplig dataskyddslagstiftning.

I samband med att du betalar ett abonnemang på vår webbplats kommunicerar våra IT-system även med externa leverantörer av betaltjänster, som t.ex. Stripe och Klarna. Viss delning sker då mellan leverantör och MyMOWO för att genomföra transaktionen. För genomförande av transaktionen är således respektive betaltjänstleverantör personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter.

Arbetsgivare eller medlemsorganisation
I de fall du erbjuds MyMOWO-tjänsten via din anställning, kundförhållande eller medlemskap i en organisation kan det förekomma att vi delar statistik avseende ditt nyttjande med den organisationen. Vanlig statistik som delges din organisation är anonymiserad och kan inte kopplas till dig, men statistik kan vara grupperad per enhet. Det kan även vara identifierbara personuppgifter t ex för en intern tävling. Du informeras i förekommande fall av din organisation då denne är personuppgiftsansvarig för den behandlingen och ansvarig för information till dig om den behandling man utför.

MyMOWO kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i syfte att skicka anpassad reklam och marknadsföring till dig, för att undvika att skicka irrelevanta utskick till dig, för att mäta framgången och räckvidden av vår digitala marknadsföring och för andra säljfrämjande ändamål. Så förhåller det sig när MyMOWO använder remarketing-tekniker och information om trafik på webbplatser, intressen och demografi som rapporteras i Google Analytics, anpassade uppladdningar till t.ex. Facebook och Google och när vi informerar våra samarbetspartners, såsom Facebook och Google, om att en viss marknadsföringsåtgärd genererade en ny specifik medlem eller ett antal nya medlemmar.

Överföring till tredje land
Det kan förekomma att vi överför personuppgifter till tredje land/internationell organisation. För det fall sådan överföring sker säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning genom att våra avtal med mottagande part innehåller EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land alternativt att mottagaren av personuppgifter är ansluten till Privacy Shield som är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

5. Hur länge vi sparar information om dig
Vi lagrar dina personuppgifter i vår medlemdatabas i maximalt 3 år efter ett avslutat aktivt medlemskap eller 3 år efter att du registrerat dig som medlem men inte aktivt köpt våra tjänster. Under de tre åren finns din träningshistorik och intjänade medaljer kvar om du vill återkomma i ett aktivt medlemskap.

Undantaget dessa lagringstider är personuppgifter där svensk lagstiftning kräver längre lagringstider, t ex gällande bokföring. Dina uppgifter kan utöver detta även sparas om det till exempel förekommer en tvist rörande betalningsärende eller liknande.

6. Sociala medier
Om du följer oss och interagerar med oss via någon av våra sidor på tredjepartsplattformar som t ex Instagram eller Facebook, tillämpas de plattformarnas policys, inklusive integritetsskyddspolicys på den information du lämnar. Vi uppmanar dig därför att bekanta dig med de villkoren.

7. Dina rättigheter rörande information om dig
När du använder våra tjänster är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter.

Här beskriver vi vilka rättigheter du som medlem har hos oss rörande dina uppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter / Din rätt till att få tillgång till dina personuppgifter
Du som är medlem hos oss har rätt att se vilka uppgifter vi sparat om just dig och hur de används av oss. Om du vill begära ut uppgifter om dig själv behöver vi säkerställa att det är just du som begär ut uppgifterna. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Rättelse / Din rätt till rättelse av vår behandling av dina uppgifter
Vi hoppas såklart att de uppgifter som vi har om dig är korrekta, men om vår information är felaktig har du rätt att komplettera eller rätta dessa. En del av uppgifterna som vi sparat om dig kan du själv justera via Min Profil eller genom kontakt med vårt kundcenter. Sådana uppgifter är till exempel e-postadress, mobilnummer.

Om de uppgifter du behöver ändra inte kan justeras via Min Profil behöver du kontakta vårt kundcenter. Då behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Radering / Din rätt till radering av dina uppgifter hos oss
Du har rätt att be oss ta bort de uppgifter vi har om dig. Så länge du är aktiv medlem hos oss och vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt avtal med dig, kan vi dock inte radera dina uppgifter då de de uppgifter som behövs för att till exempel administrera din åtkomst till våra tjänster (inlogg), leverera tjänsten till dig och för att hantera dina betalningar eller följa lagen.

Om du vill radera uppgifter om dig själv behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Begränsning av personuppgifter / Din rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter
Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att begära att vår behandling begränsas under den tid då vi utreder eventuella felaktigheter. Detsamma gäller om du invänt mot vår behandling som sker med stöd av så kallat berättigat intresse.

Du kan även begära begränsad behandling av dina personuppgifter om du anser att vi behandlar dem olagligt eller om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Din begäran innebär att vi inte raderar dina uppgifter ifall du önskar det eller för att du behöver dem för att du ska kunna utöva din rätt.

Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Rätt att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigat intresse
Du har rätt att invända mot vår behandling som sker med stöd av så kallat berättigat intresse. Om vi inte kan visa på tvingande berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter så får och kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter med intresseavvägning som grund. Din invändning påverkar dock inte vår behandling som sker för att fullgöra ett avtal med dig eller som vi företar med stöd av annan laglig grund.

Gällande erbjudanden som når dig som e-post/post kan du även alltid tacka nej till dessa genom att följa instruktionerna i respektive kanal.

Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Dataportabilitet / Din rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet. Med det avses att du har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit till oss och som vi behandlar för att fullgöra avtalet med dig eller som vi behandlar på grund av berättigat intresse i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation.

Om du vill få dina personuppgifter porterade behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Klaga till tillsynsmyndighet / Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att klaga till Datainspektionen, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller Dataskyddsförordningens krav. (Datainspektionen är under namnbyte till Dataskyddsinspektionen alternativt Integritetsskyddmyndigheten.)

Datainspektionens kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]

8. Kontaktvägar

Kontaktväg för dina rättigheter

Du mailar in din begäran till [email protected]

Innan vi t ex lämnar ut information om dina personuppgifter, rättar eller tar bort dem behöver vi säkerställa att det är just du som begär det och tar del av informationen. Det kan innebära att vi ber dig registrera ditt mobilnummer på Min profil på sajten för att kunna använda så kallad tvåfaktorsidentifiering, vi kan t ex kontrollringa eller skicka ett sms med en kod. Du kan i så fall ta bort mobilnumret efter avslutat ärende.

Övriga frågor
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Du når oss på e-post [email protected] eller via formuläret på vår ’frågor och svar’ sida på sajten: https://www.mymowo.com/faq