Prova gratis i 7 dagar, därefter 149 kr/månad så länge du vill
Du vet väl om att du kan använda ditt friskvårdsbidrag?

Bostadsbolaget som satsar på hälsa för att skapa gemenskap och sammanhållning

Hälsa Kontorsträning

På bostadsbolaget Eidar i Trollhättan arbetar drygt 130 medarbetare med ett flertal olika roller, allt från fastighets- och miljövärdar till uthyrare, ekonomer och ombyggnadssamordnare. Ett av deras kärnvärden är omtanke vilket genomsyras av god gemenskap och glädje. Här finns en vilja och en drivkraft att medarbetarna ska må bra och ha roligt tillsammans vilket syns inte bara genom deras fritidsklubb Eidar Fritid utan också genom en affärsplan som framhäver medarbetarna/hälsa som ett strategiskt målområde. Eidar Fritid verkar på uppdrag av företaget för att skapa en positiv hälsoutveckling parallellt med ett långsiktigt strategiskt hälsoarbete. Företaget jobbar med frågor kring hälsa i utvecklingssamtal, hälsoprofilsbedömningar, risk/friskgrupp, arbetsmiljö mm.

“Vi jobbar alltid löpande med olika typer av friskvårdssatsningar och sociala aktiviteter. Det kan vara allt från träning till konserter, föreläsningar, aktivitetsresor och prova-på aktiviteter. Vi försöker erbjuda en hel palett av hälsofrämjande delar för både kropp och själ där det viktigaste för oss är att arbeta aktivt för att bygga sammanhållning och inspirera och motivera medarbetarna till mer rörelse. Och vi märker att just träning har den positiva effekten som bidrar till gemenskap. Det är en lång väg kvar men det gäller att ha uthållighet.” Mats Berndtsson, hälsoinspiratör/lokalförvaltare på Eidar.

När Eidar Fritid skapades sänktes aktivitetsbidraget något och istället för att lägga hela ansvaret på individen så beslutade man att avsätta en större peng per anställd för återkommande fysiska och sociala aktiviteter samt större satsningar för att på så sätt skapa mervärde för medarbetarna och kunna jobba strategiskt med hälsa och välmående.

“En av våra största utmaningar är dels att vi har så olika arbetsuppgifter men också att vi är utspridda sett över en dag. Vissa av oss har fysiskt krävande jobb medans andra är mer stillasittande. Rörelse ser också så olika ut och har olika innebörd för olika individer. Fritidsklubben har även blivit ett sätt för oss jobba med grupptillhörigheten och teambuilda genom olika hälsoutmaningar.” säger Malin Wallström, hälsoinspiratör/controller på Eidar.

“Vi var mitt i en process att skapa en utmaning när jag snubblade över MyMOWOs föreläsning “Bygg starka och hållbara team” där jag framförallt fastnade för att det var digitalt och en möjlighet för oss att få med alla medarbetare.” säger Malin Wallström.

Eidar valde att göra ett sex veckors upplägg med företagslösningen “Energi” där de delade upp föreläsningen “Självledarskap” på sex delar a´30 minuter per del. Föreläsningarna var obligatoriska med möjlighet att se dem under arbetstid. Det har sedan getts tid till reflektion och gruppdiskussioner. Och responsen har bara varit positiv! Parallellt med föreläsningarna har även en rörelseutmaning genomförts.

“Vi har medarbetare som hört av sig och berättat att de genom föreläsningarna förändrat sitt sätt att tänka och nu jobbar mer aktivt för att få in rörelse som en naturlig del av livet. För många har det varit ett sätt att tvingats stanna upp, sätta sig ner och fundera. Ett arbetslag valde att koppla ihop det med affärsplanen och vi har fått ta del av många fina reflektioner.” avslutar Mats Berndtsson.