Prova gratis i 7 dagar, därefter 149 kr/månad så länge du vill
Du vet väl om att du kan använda ditt friskvårdsbidrag?

Stora hälsorisker med långvarigt stillasittande

Hälsa Livsstil Träning Kontorsträning

Att vi i större utsträckning arbetat och studerat mer hemifrån sen senaste tiden har gett stora effekter på hur vi rör oss. Nya studier visar att den fysiska aktiviteten hos svenskar har minskat och stillasittandet har ökat till följd av pandemin. För att motverka de negativa effekter som som minskad fysisk aktivitet och stillasittande har på folkhälsan krävs det målgruppsanpassade vägledningar och lösningar, bättre miljöer för fysisk aktivitet men också ett ökat engagemang från arbetsgivare.

I en ny studie genomförd av Mälardalens högskola tillsammans med Novus visar att tiden som svenskar avsätter för måttligt ansträngande aktiviteter, när man blir andfådd, har minskat med i genomsnitt 100 minuter per vecka, tiden för mycket ansträngande aktiviteter, där pulsen höjs ordentligt, har minskat med en halvtimme per vecka och stillasittandet har ökat med hela 40 minuter per dag.

Vi vet idag att långvarigt stillasittande medför en rad olika hälsorisker och är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär och stora hälsorisker kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. En aktiv livsstil i övrigt inte kan ersätta långvarigt stillasittande även om du i övrigt uppnår rekommendationerna om fysisk aktivitet på 150–300 minuter per vecka.

Men det finns sätt att motverka de negativa effekterna som minskad fysisk aktivitet och stillasittande har på hälsan. Framförallt behövs det mer information om hur goda och hälsosamma vanor kan skapas både i vardagen och på arbetsplatsen där arbetsgivaren har ett stort ansvar att skapa bättre miljöer för fysisk aktivitet och pauser från stillasittandet på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa, minska stillasittandet och möjliggöra mer rörelse under arbetsdagen för de anställda.

De generella rekommendationerna för att minska stillasittandet från WHO är:

- Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.

- Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.

- Börja med små mängder fysisk aktivitet. Öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.

Genom att bryta stillasittandet med regelbundna bensträckare och rörelsepauser eller öka på mängden fysisk aktivitet kan du få stora hälsovinster. Och det viktigaste av allt, all rörelse räknas!